2016 Van wie is de straat?

In 2015 nam Social Urban Space het initiatief tot een tentoonstelling in het Van Abbemuseum met als titel Van wie is de straat? 

In de tentoonstelling Van wie is de straat? staat een aantal actuele vragen centraal: wie gebruikt, misbruikt, controleert en beheert onze publieke ruimte? Wie is eigenlijk de eigenaar en welke verantwoordelijkheden zijn hieraan verbonden? Crimson architectuurhistorici, Bureau ZUS, !Melk en Jan Rothuizen werden uitgenodigd om een aspect van het gebruik van de openbare ruimte in Nederland en andere delen van de wereld uit te werken.

Dit resulteerde in vier heel verschillende benaderingen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke omgeving op The Strip in Las Vegas (!Melk) en het project Refugee Republic over het alledaagse leven in een Syrisch vluchtelingenkamp in Noord-Irak (Rothuizen). Deze bijdragen worden gepresenteerd op de vijf verdiepingen van de toren van het museum. In elk van de bijdragen wordt ook gerefereerd aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Daarnaast is er in deze tentoonstelling ruimte voor kleine, wisselende projectpresentaties. Deze hebben tot taak om de centrale presentatie te actualiseren, te concretiseren, aan te vullen, te becommentariëren of kritisch te bevragen. De tentoonstelling is vormgegeven door Can & Asli Altay (Future Anecdotes Istanbul).

Lezingen en debatten
De onderwerpen van de tentoonstelling werden verder uitgediept in een serie lezingen en debatten in het museum in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven.

Tentoonstelling ‘Van wie is de straat?’
Van Abbemuseum, Eindhoven
maart 2016 – heden